وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت كشور پیشخوان مجوزهای کشور|

شماره‌های تماس واحد پشتیبانی 021-39903105 021-33967600

تماس با ما

4686

تعداد درخواست‌های مجوز در پیشخوان مجوزهای کشور

880

تعداد درخواست مجوز صادرشده در پیشخوان مجوزهای کشور

145676

تعداد استعلامات مبادله شده در پیشخوان مجوزهای کشور

دانلود کتاب الکترونیکی مجوزهای کشور || جستجو در میان مجوزهای اصناف
دانلود کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار